Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες μας αποτελούν τον καθρέφτη της εταιρίας μας που αντανακλά τον τρόπο λειτουργίας της. Συνεπώς οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των εργαζομένων της εταιρίας θα πρέπει να διατρέχονται από ειλικρίνεια, εχεμύθεια, αμοιβαίο σεβασμό, τιμιότητα, ακεραιότητα, ποιότητα 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?